Informatie

OVER ONS

Urban TCT is een community van diverse outdoor sporten en fitnessvormen maar dan in een overdekte omgeving. Het unieke park bestaat uit diverse elementen die het mogelijke maken verschillende “buiten” sport- en bewegingsvormen te beoefenen. Urban TCT is de plek waar je elkaar kunt ontmoeten en waar iedereen op zijn of haar niveau kan sporten of bewegen.
 
Het doel van Urban TCT is bijdragen aan het natuurlijk en vrij spelen en bewegen in een omgeving waarbij eigen initiatief en creativiteit wordt bevorderd. Zo is er een compleet Freerunning parcours, zijn er diverse elementen voor het beoefenen van Calisthenics en worden er Bootcamp lessen aangeboden. Bezoekers kunnen in een veilige en vertrouwde omgeving sporten en bewegen onder het toeziend oog van onze coaches.
 
Bezoekers die voor de eerste keer gaan Freerunnen, zullen verplicht een proefles moeten volgen. Bovendien moeten alle bezoekers een verplichte risicoverklaring ondertekenen. Dit om de veiligheid van alle bezoekers te kunnen waarborgen.

Over Training Center Twente

Urban TCT vormt samen met CrossFit TCT, MMA Academy Twente en Judo Academy Twente, Training Center Twente.
 
Training Center Twente is in haar geheel gevestigd binnen de Performance Factory.
 
De Performance Factory is een bruisende ‘talentenfabriek’ voor onderwijs, kunst, cultuur, sport en ondernemerschap.
Een unieke plaats in ontwikkeling, voor iedereen  van jong tot oud. Een plek waar alles samenkomt, waar talent wordt aangeboord en waar samen het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt.
 
De voormalige Polaroid fabriek is een unieke locatie, die met haar industriële uitstraling sfeer creëert en mensen inspireert. Het ligt in het hart van Enschede, vlakbij het centrum en centraal station. De Performance Factory wordt onderdeel van het kloppend hart van de wijk de Bothoven, dat de omliggende buurten sociaal en fysiek met elkaar bindt.

Urban TCT heeft al voor diverse opdrachtgevers een workshop of evenement verzorgd.
 
Xsens

 
TCT heeft de openingsact verzorgd ten behoeve van het 15-jarig bestaan van dit bedrijf:
 
 

Onder Andere producties

 
Urban TCT heeft Freerunners geleverd die mee hebben gespeeld in een videoclip van Party Piet Pablo.
 

Overig

 
Naast bovenstaande zaken heeft Urban TCT workshops en arrangementen verzorgd voor:
 
– Stichting Weekendschool “Toppers op Zondag” in Twente
– Het Stedelijk Lyceum Zuid
– Het Bonhoeffer College
– Stichting Scoren voor Gezondheid
– Het ROC van Twente
– VMBO De Spindel
– Gemeente Enschede

Huisregels

HUISREGELS VAN URBAN TCT
Onze medewerkers vinden het belangrijk dat alles tijdens uw bezoek zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor u als ook voor de andere bezoekers. Om misverstanden te voorkomen staan hieronder de huisregels. Heeft u suggesties of opmerkingen dan horen wij die graag van u.
 
Algemeen
Binnen Urban TCT en de Performance Factory gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen.
 
Toegang
• Het park is tijdens de openingstijden toegankelijk voor kinderen vanaf zes jaar en hun begeleiders.
• Medewerkers hebben het recht bezoekers de toegang tot het park te ontzeggen.
• Groepen die in georganiseerd verband het park willen bezoeken, dienen zich te alle tijden vooraf aan te melden. Dit ten gevolge van de beperkte capaciteit en de entreeprijs.
• Bij een bezoek in georganiseerd verband dient voldoende begeleiding (minimaal 1 begeleider) aanwezig te zijn.
• De toegangsprijzen gelden zoals deze op de website staan vermeld tenzij anders schriftelijk dan wel per e-mail zijn overeengekomen.
• Voor kinderfeestjes, workshops of anderszins georganiseerde groepen zal facturatie vooraf plaatsvinden.
 
Gedrag
• De wederzijdse bejegening dient correct te zijn en volgens de normale omgangsvormen.
• Er is respect en sportiviteit voor onze mede-gebruikers van het park ongeacht zijn of haar niveau. Hierbij geldt de regel voor elkaar met elkaar.
• Onderstaande vormen van gedrag worden niet getolereerd:
o Bedreigend, agressief of aanstootgevend gedrag.
o Discriminerend, racistisch en/of fascistisch gedrag of negatieve uiting ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid.
o Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van (seksueel) geweld.
• Indien er strafbare feiten gepleegd worden door bezoekers eigent Urban TCT zich het recht toe de politie hiervan in kennis te stellen.
• Bezoekers spelen, sporten en bewegen in het park onder verantwoordelijkheid van de leiding van Urban TCT.
• Onze gedragsregels zijn ter bescherming van uzelf, uw teamgenoten en uw omgeving.
 
Gebouw / terrein
• Voor het hele terrein geldt, dat:
o roken binnen de Performance Factory niet is toegestaan.
o fietsen in de Performance Factory niet zijn toegestaan.
o honden (met uitzondering van blindengeleidehonden) niet in het park mogen.
o na het gebruik van de toiletten in de Performance Factory deze netjes achtergelaten wordt.
o het toegestaan is om meegebrachte consumpties te nuttigen.
o het gebruik van alcohol niet is toegestaan.
o handel en het gebruik van softdrugs en harddrugs niet wordt toegestaan.
o het handelen in goederen niet is toegestaan.
o het dragen van een wapen en andere gevaarlijke voorwerpen niet is toegestaan
• Afval hoort in de daarvoor bestemde bakken. Afvalbakken zijn aanwezig binnen Urban TCT.
• Wij verzoeken u vriendelijk het park/gebouw zo achter te laten, zoals u het aangetroffen heeft
 
Eigendom
• We vragen om respect voor elkaars eigendom.
• Het eigendom van het Urban TCT blijft binnen de omheining. Bij door u aangebrachte schade aan of vernieling van ons eigendom (speeltoestellen, materialen, afscheidingen) wordt u aansprakelijk gesteld voor de reparatie- vernieuwingskosten.
• Urban TCT is niet verantwoordelijk voor het verlies en diefstal van eigendom van bezoekers en/of beschadiging hiervan door derden.
• U kunt gevonden voorwerpen afgeven aan de parkmanager. U doet de eigenaar mogelijk er een groot plezier mee. Gevonden voorwerpen worden maximaal 2 maanden bewaard.
 
Beheer, EHBO en calamiteiten
• Aanwijzingen van medewerkers van het park dienen te worden opgevolgd.
• Mocht u zaken aantreffen die niet in orde zijn of heeft u vragen, dan vernemen we dat graag van u.?
• De EHBO-trommel is binnen Urban TCT aanwezig. Indien noodzakelijk verleent een van de medewerkers de Eerste Hulp.
• Bij calamiteiten volgt u de instructies van de parkmanager en/of de coach.
• Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk de dichtstbijzijnde medewerker.
 
Gevolgen
Het niet houden aan de huisregels kan leiden tot:
• een tijdelijk verbod tot toegang.
• een permanent verbod; hierbij wordt altijd de politie in kennis gesteld.
 
BE UNSTOPPABLE!

oogmonsters
justbridge
crossfit
tne
topstar
tct
judo
mma

DO YOU WANT TO BE UNSTOPPABLE?!